Права людини

Права людини у фокусі новітньої історії

17.07.2014
автор: Євген Захаров
джерело: khpg.org

Увазі читача пропонується нове видання Харківської правозахисної групи про права людини та основоположні свободи, в якому їхній зміст подається через опис подій новітньої історії України та світової історії.

Книга складається з трьох частин. Перші чотири глави першої частини «Геноцид. Злочини проти людяності. Військові злочини» є перекладом з англійської перших чотирьох глав книги «Права людини та історія. Виклик для освіти».

У цих главах в різній формі – інтерв’ю, есе, аналітичних статей – розповідається про створення і розвиток понять геноциду і злочинів проти людяності в міжнародному праві, їхній зв’язок з військовими злочинами, розглядається еволюція прав людини в Європі в 40–80-ті роки ХХ століття. Решта шість глав першої частини присвячені масовим політичним репресіям в Україні та СРСР – розкуркуленню та індустріалізації 1929–1932 рр., штучному голоду 1932–1933 рр., Великому терору 1937–1938 рр., масовим депортаціям в СРСР за соціальною та етнічною ознакою в 20–40 рр., розстрілу польських військовополонених та цивільних осіб в квітні-травні 1940 р., Голокосту на території України в 1941–1944 р.

Ми намагаємось довести, що ці злочини комуністичного режиму СРСР та нацистського режиму Німеччини мають бути кваліфіковані як геноцид або злочин проти людяності.

Друга частина «Права людини та основоположні свободи» містить 14 глав, кожна з яких присвячена одному праву з гарантованих статтями 2–11, 14, 18 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод та статтями 1 та 3 Першого протоколу до Конвенції. Всі 14 розділів пояснюють суть цих прав і свобод через події новітньої історії ХХ століття і подають суча­сне розуміння цих прав і свобод на основі практики Європейського суду з прав людини.

Третя частина складається із перекладів з англійської документів міжнародних організацій – Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ – про злочини тоталітарних режимів, насамперед, комуністичних режимів в СРСР, Центральній та Східній Європі. Окрема увага приділяється документам Ради Європи, причому перекладені не тільки резолюції Парламентської Асамблеї, але й доповіді, на підставі яких ці резолюції ухвалювалися.

Слід зауважити, що для цілей цього видання права людини розуміються виключно як цивільні та політичні права, які, власне, і захищаються Конвенцією та відповідним Міжнародним пактом ООН. У цьому розумінні права людини – це зони свободи, які мають бути або вільні від регулювання державою, або втручання держави має бути строго регульованим виключенням. Економічні, соціальні та культурні права, а також права народів, не розглядаються.

Харківська правозахисна група висловлює щиру подяку за всебічну допомогу у створенні цієї книги авторам окремих розділів Ніні Залімській, Володимирові Каплунові, Наталці Ковальчук, Юлії Смілянській, Інні Сухоруковій, Тетяні Урбан, Світлані Філоновій, Володимирові Яворському і перекладачам Дар’ї Рублінецькій та Марії Шутальовій.

Окрему подяку висловлюємо фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», якому належить ідея видання і який надав фінансову допомогу для його підготовки та публікації.

Книгу можна замовити за адресою ХПГ: 61002, Харків-2, а.с. 10430.