Права людини

Посібник про захист права на повагу до приватного життя

18.03.2018

Європейський суд з прав людини видав посібник про захист права на повагу до приватного життя

 

Аналітична доповідь правозахисних організацій «Права людини – 2016»

19.05.2017

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група презентували доповідь правозахисних організацій «Права людини – 2016»

 

Дотримання прав людини і основоположних свобод на території квазідержав ДНР та ЛНР

10.05.2017

Метою цієї доповіді є доведення факту порушення прав людини на нормативному рівні шляхом аналізу законодавства квазідержав ЛНР і ДНР. Звертаємо особливу увагу на порушення прав людини, що закріплені в нормативно-правових актах ДНР і ЛНР.

 

Семен Глузман: "О праве и правах человека"

10.02.2017

В Украине престиж права низок чрезвычайно. Даже в глухие советские времена, когда граждане ждали от силовых структур не защиты, а агрессии, престиж права был выше

 

Служба безпеки України та права людини

07.02.2017

Необхідно позбавити СБУ повноважень щодо дізнання, слідства та інших правоохоронних повноважень. Для цього необхідно внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Закону «Про Службу безпеки України», Закону «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України», Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» та інші

 

Проект ІІ Розділу Конституції України "Права людини"

09.04.2016

Гідність людини є невід’ємною властивістю кожного. Право людини на повагу до її гідності є непорушним і невідчужуваним. Держава, її органи, посадові та службові особи, інші суб’єкти владних повноважень зобов’язані поважати та захищати гідність людини

 

Азбука демократии: толерантность

11.03.2016

Право – это всегда мера свободного действия в обществе или коллективе, а свободу в социуме, не допускающем терпимости, трудно себе даже представить

 

Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України

28.01.2016

Основний Закон досі не відповідав й нині не відповідає аксіомам органічного конституціоналізму. Чесне і послідовне ставлення до інституту конституційної скарги вимагатиме від українського законодавця глибокого оновлення національної конституційної парадигми.

 

Абетка демократії: філософія конституційного права

01.12.2015

Сучасний конституціоналізм є тісно пов’язаним з ідеєю верховенства права та обмеженого правління

 

Меморандум з приводу законопроекту про внесення змін та доповнень до Розділу ІІ Конституції України

21.07.2015

Звітний меморандум з приводу розробки законопроекту про внесення змін та доповнень до Розділу ІІ чинної Конституції України, підготовленого Робочою групою Конституційної Комісії станом на 15 липня 2015 року