Міжнародні документи

Загальна декларація прав людини

Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року

 

Конвенція про захист прав людини та основних свобод

Конвенція про захист прав людини та основних свобод із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11, Рим, 4.ХI.1950

 

Оргуська конвенція

Конвенція ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

 

Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього

Прийнято і запропоновано для підписання, ратифікації чи приєднання резолюцією 260 А (III) Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1948 року, вступ в силу 12 січня 1951 року

 

РЕЗОЛЮЦІЯ ПА ОБСЄ «ВОЗЗ’ЄДНАННЯ РОЗДІЛЕНОЇ ЄВРОПИ: ЗАОХОЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД В РЕГІОНІ ОБСЄ У 21 СТОЛІТТІ»

 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

 

Хартія Європейського Союзу про основоположні права

Офіційний переклад російською з веб-порталу Верховної Ради України. На жаль, офіційного перекладу українською не знайдено

 

Резолюція ПАРЄ по Україні

30 січня Парламентська асамблея Ради Європи двома третинами голосів ухвалила резолюцію «Функціонування демократичних інститутів в Україні».

 

Чи працюють «правила ведення війни»? Виповнилося 150 років з прийняття першої Женевської конвенції

Гуманні принципи, закладені 150 років тому, на жаль, часто ігноруються на практиці