Практика правозахисту

Особливості процедури скасування судового наказу

У сучасному суспільстві, насиченому грошово-товарними відносинами, кожен із нас може опинитись на місці боржника або особи, зобов’язаної вчинити певні дії. Як правило, спори такого роду вирішуються у позовному порядку цивільного судочинства, проте українське законодавство передбачає особливу форму вирішення окремої групи справ – наказне провадження.

У порядку наказного провадження із заявою про видачу судового наказу, до суду може звернутись особа, яка має такі правові вимоги (ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України):

заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

Наслідком розгляду такої заяви є видача судового рішення особливої форми – судового наказу, який одночасно є і виконавчим документом. Зокрема, ваш ЖЕК, або інше комунальне підприємство, яке надає вам відповідні послуги, може скористатися цією формою судового рішення для «прискорення» стягнення Вашої заборгованості.

Проте, у Вас наявні всі правові засоби захисту від такого роду судового рішення.

По-перше, суд зобов’язаний надіслати боржнику копію судового наказу рекомендованим листом не пізніше наступного дня після його видачі.(ч. 1 ст. 104 Цивільного процесуального кодексу).

По-друге, боржник має право протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Слід поспішати із подачею заяви про скасування судового наказу, оскільки через 13 днів з дня його отримання боржником він набирає законної сили та підлягає виконанню.

У заяві про скасування судового наказу має бути зазначено:

найменування суду, в який подається заява;
ім’я (найменування) стягувача та боржника, а також ім’я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;
наказ, що оспорюється;
посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;
посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;
перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями доданих до неї документів для надання стягувачеві.

У випадку, коли Ви дізнались про наявність судового наказу уже від державного виконавця та не були належно повідомлені про його видачу судом, Вам необхідно звернутись до суду, що видав судовий наказ із заявою про поновлення пропущеного строку та скасування судового наказу (до такої заяви додатково слід додати довідку з пошти про відсутність рекомендованої кореспонденції від суду).

Заява про скасування судового наказу розглядається протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття такої заяви до розгляду у відкритому судовому засіданні. Про призначене судове засідання суд повідомляє стягувача і боржника заздалегідь. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду заяви про скасування судового наказу, не перешкоджає розгляду такої заяви.

За результатами розгляду справи, суд має право:

залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення;
скасувати судовий наказ та роз’яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред’явлення позову;
змінити судовий наказ.

Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

У випадку виникнення додаткових запитань чи виникнення труднощів у складанні процесуальних документів, Ви можете звернутись до нашої Громадської приймальні за попереднім записом, повідомивши про це за такими номерами телефону :
(032) 243-25-50 ; (032) 297-19-32


Типовий зразок заяви про скасування судового наказу:

Залізничний районний суд м. Львова

Стягувач:

(ПІБ ; адреса)

Боржник:

(ПІБ ; адреса)


ЗАЯВА
про скасування судового наказу

«__» _____ 2010 року Залізничним районним судом м. Львова було видано судовий наказ №______. Вимоги, які зазначені у судовому наказі, вважаю неправомірними, оскільки ______________________________________ (вказати обставини або поважні причини), що підтверджується __________________(зазначити докази).

З урахуванням викладеного, на підставі ст.ст. 105 ; 105-1 ЦПК ,

Прошу :

Скасувати судовий наказ №_____

Додатки :
(перелік документів, що додаються до заяви)

« »__________2010р.

Прізвище та ініціали